1. 
BÜKÜCÜ TEKSTİL’ E ULAŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ TOPLANIRKEN VE KULLANIRKEN İZLEDİĞİMİZ PRENSİPLER BU GİZLİLİK POLİTİKASI’ NDA DÜZENLENMEKTEDİR.

 

YASAL DAYANAK VE İLKELER

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, 6698 SAYILI KANUN BAŞTA OLMAK ÜZERE, 5651 SAYILI

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN

SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN, 6563 SAYILI ELEKTRONİK TİCARETİN

DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN VE İLGİLİ İKİNCİL MEVZUATTA DÜZENLENMİŞTİR. AYRICA

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA DA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİN BİR TAKIM CEZAİ

YAPTIRIMLAR ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.

 

 

TOPLANABİLECEK KİŞİSEL VERİLER

 

BÜKÜCÜ TEKSTİL,  WEB SİTESİ ÜZERİNDE, WEB SİTESİ’NE ERİŞİMİ VE YAPACAKLARI İŞLEMLERE BAĞLI OLARAK: MÜŞTERİ ŞİKAYET VE TALEPLERİ, İŞ BAŞVURU FORMU VE DE BİZİMLE

PAYLAŞABİLECEĞİNİZ ÖNERİ VE İSTEKLERİNİZİ ALABİLİRİZ. BU BAĞLAMDA SİZDEN AŞAĞIDAKİ

BİLGİLERİ ALABİLİRİZ.

 

·         KİMLİK BİLGİSİ

·         İŞLEM GÜVENLİĞİ BİLGİSİ

·         IP BİLGİSİ

·         HUKUKİ İŞLEM VE UYUM BİLGİSİ

·         İLETİŞİM BİLGİSİ

·         TALEP/ŞİKAYET BİLGİSİ

BÜKÜCÜ TEKSTİL,  WEB SİTESİ’NE KONU HİZMETLERİN İFA EDİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLABİLECEK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE İLGİLİ TÜM MEVZUAT UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAYILAN SAİR BİLGİLERİ TOPLAYABİLECEKTİR. WEB SİTESİ ZİYARETÇİSİ, KENDİ ARZUSU DOĞRULTUSUNDA BÜKÜCÜ TEKSTİL İLE PAYLAŞABİLECEĞİ VERİLERİN İŞBU GİZLİLİK POLİTİKASI’ NDA BELİRTİLEN KAPSAMDA, BELİRTİLEN AMAÇLARLA İŞLENMESİNE AÇIKÇA MUVAFAKAT ETMEKTEDİR.

 

VERİLERİN KULLANILMA AMACI

BÜKÜCÜ TEKSTİL, TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİ WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİNİN, KARİYER BAŞVURUSU, VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU, MÜŞTERİ TALEP VE ŞİKAYETLERİ KAPSAMINDA DOLDURMUŞ OLDUĞUNUZ VERİLER, MÜŞTERİ WEB SİTESİ’NDEN FAYDALANABİLMESİ, SUNDUĞU HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ, HİZMETİN GELİŞTİRİLMESİ, YENİ HİZMETLERİN TANITIMI VE BİLGİLENDİRİLMESİ, BU KAPSAMDA WEB SİTESİ ZİYARETÇİSİNE GEREKLİ BİLGİLENDİRİLMELERİN YAPILMASI, WEB SİTESİ ZİYARETÇİSİ İLE TEMAS KURULMASI VE SUNDUĞU HİZMETLERİN DOĞASINDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN İŞLEYEBİLİR. SÖZ KONUSU KİŞİSEL VERİLER BÜKÜCÜ TEKSTİL RAPORLAMA VE İŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ KAPSAMINDA İŞLENEBİLECEK, WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİNİN KİMLİĞİ İFŞA EDİLMEDEN ÇEŞİTLİ İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRMELER YAPMA, VERİ TABANI OLUŞTURMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARINDA BULUNMA AMACIYLA DA KULLANILABİLECEKTİR. WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİNİN AYRICA ONAY VERMESİ HALİNDE SÖZ KONUSU BİLGİLER BÜKÜCÜ TEKSTİL VE İŞBİRLİĞİNDE OLDUĞU KİŞİLER TARAFINDAN DOĞRUDAN PAZARLAMA YAPMAK VE KARİYER AMACIYLA İŞLENEBİLECEK, SAKLANABİLECEK, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE İLETİLEBİLECEK VE SÖZ KONUSU BİLGİLER ÜZERİNDEN ÇEŞİTLİ UYGULAMA, ÜRÜN VE HİZMETLERİN TANITIMI, BAKIM VE DESTEK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİMLERDE BULUNMA AMACIYLA WEB SİTESİ ZİYARETÇİSİ İLE İLETİŞİME GEÇİLEBİLECEKTİR.

 

VERİLERİN PAYLAŞIMI

BÜKÜCÜ TEKSTİL, WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİNE AİT KİŞİSEL VERİLERİ VE BU KİŞİSEL VERİLERİ KULLANARAK ELDE ETTİĞİ YENİ VERİLERİ WEB SİTESİ KAPSAMINDA WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİNE SUNULAN HİZMETLERİN İFASI AMACIYLA HİZMETLERİNDEN FAYDALANDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE, SÖZ KONUSU HİZMETLERİN TEMİNİ AMACIYLA SINIRLI OLMAK ÜZERE AKTARABİLECEKTİR. BU KAPSAMDA BÜKÜCÜ TEKSTİL, WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİ DENEYİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ (İYİLEŞTİRME VE KİŞİSELLEŞTİRME DAHİL), WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİNİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK, HİLELİ YA DA İZİNSİZ KULLANIMLARI TESPİT ETMEK, OPERASYONEL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRILMASI, WEB SİTESİ VEYA BÜKÜCÜ TEKSTİL HİZMETLERİNE İLİŞKİN HATALARIN GİDERİLMESİ VE İŞBU GİZLİLİK POLİTİKASI’NDA VEYA WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİNE SUNULAN SAİR GİZLİLİK METİNLERİNDE YER ALAN AMAÇLARDAN HERHANGİ BİRİSİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİ VERİLERİNİ DIŞ KAYNAK HİZMET SAĞLAYICILARI, BARINDIRMA HİZMET SAĞLAYICILARI (“HOSTİNG” SERVİSLERİ), HUKUK BÜROLARI, ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİ VB., ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE PAYLAŞABİLECEKTİR.

WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİ, YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA SINIRLI OLMAK KAYDI İLE BAHSİ GEÇEN ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİ BÜKÜCÜ TEKSTİL SUNUCULARINDA SAKLAYABİLECEĞİNİ, BU HUSUSA PEŞİNEN MUVAFAKAT ETTİĞİNİ KABUL EDER.

 

WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİNİN VERİLERE ERİŞİM HAKKI VE DÜZELTME TALEPLERİ

WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİ, BÜKÜCÜ TEKSTİL’ E BAŞVURARAK KENDİSİYLE İLGİLİ:

·         KİŞİSEL VERİ İŞLENİP İŞLENMEDİĞİNİ ÖĞRENME,

·         KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENMİŞSE BUNA İLİŞKİN BİLGİ TALEP ETME,

·         KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACINI VE BUNLARIN AMACINA UYGUN KULLANILIP KULLANILMADIĞINI ÖĞRENME,

·         KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİ BİLME,

·         KİŞİSEL VERİLERİN EKSİK VEYA YANLIŞ İŞLENMİŞ OLMASI HALİNDE BUNLARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEME,

·         İLGİLİ MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN ŞARTLAR ÇERÇEVESİNDE KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİNİ VEYA YOK EDİLMESİNİ İSTEME,

·          İLGİLİ MEVZUAT UYARINCA YAPILAN DÜZELTME, SİLME VE YOK EDİLME İŞLEMLERİNİN, KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE BİLDİRİLMESİNİ İSTEME,

·          İŞLENEN VERİLERİN MÜNHASIRAN OTOMATİK SİSTEMLER VASITASIYLA ANALİZ EDİLMESİ SURETİYLE KİŞİNİN KENDİSİ ALEYHİNE BİR SONUCUN ORTAYA ÇIKMASINA İTİRAZ ETME,

·         KİŞİSEL VERİLERİN KANUNA AYKIRI OLARAK İŞLENMESİ SEBEBİYLE ZARARA UĞRAMASI HALİNDE ZARARIN GİDERİLMESİNİ TALEP ETME,

HAKLARINA SAHİPTİR.

WEB SİTESİ ZİYARETÇİSİ, YUKARIDA BELİRTİLEN TALEPLERİNİ VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU’ NDA YER ALAN YÖNTEMLERLE İLETEBİLECEKTİR. BÜKÜCÜ TEKSTİL, YUKARIDA YER ALAN TALEPLER UYARINCA, GEREKÇELİ OLUMLU/OLUMSUZ YANITINI, YAZILI VEYA DİJİTAL ORTAMDAN GERÇEKLEŞTİREBİLİR. WEB SİTESİ ZİYARETÇİSİ, BÜKÜCÜ TEKSTİL’ E KENDİSİ TARAFINDAN SAĞLANMIŞ OLAN, İŞBU GİZLİLİK POLİTİKASI’ NA KONU BİLGİLERİNİN TAM, DOĞRU VE GÜNCEL OLDUĞUNU, BU BİLGİLERDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMASI HALİNDE BUNLARI DERHAL GÜNCELLEYECEĞİNİ TAAHHÜT EDER. GÜNCEL BİLGİLERİ SAĞLAMAMIŞ OLMASI HALİNDE BÜKÜCÜ TEKSTİL’ E HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU OLMAYACAKTIR.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

BÜKÜCÜ TEKSTİL, WEB SİTESİ ZİYARETÇİSİ TARAFINDAN SAĞLANAN KİŞİSEL VERİLERİ, SUNDUĞU HİZMETLERİN MAHİYETİNDEN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA, KVKK POLİTİKAMIZA UYGUN OLARAK SAKLAYACAKTIR.

 

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER, TAAHHÜTLER VE SORUMLULUK

BÜKÜCÜ TEKSTİL, İLGİLİ MEVZUATTA BELİRLENEN VEYA İŞBU GİZLİLİK POLİTİKASI’ NDA İFADE EDİLEN ŞARTLARDA:

·         KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK İŞLENMEMESİNİ,

·         KİŞİSEL VERİLERE HUKUKA AYKIRI OLARAK ERİŞİLMEMESİNİ,

·          KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZASINI SAĞLAMAK AMACIYLA UYGUN GÜVENLİK DÜZEYİNİ TEMİN ETMEYE YÖNELİK GEREKLİ TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLERİ ALMAYI, GEREKLİ DENETİMLERİ YAPTIRMAYI

TAAHHÜT EDER.

SİTE ÜZERİNDE BAŞKA UYGULAMALARA LİNK VERİLMESİ HALİNDE, BÜKÜCÜ TEKSTİL UYGULAMALARIN GİZLİLİK POLİTİKALARI VE İÇERİKLERİNE YÖNELİK BÜNYESİNDE HERHANGİ BİR SORUMLULUK TAŞIMAMAKTADIR.

BÜKÜCÜ TEKSTİL KİŞİSEL VERİLERİN YUKARIDAKİ ŞARTLAR ÇERÇEVESİNDE KULLANILMASI SONUCU MEYDANA GELEBİLECEK ZARARLARDAN DOLAYI SORUMLULUK KABUL ETMEZ.

 

GİZLİLİK POLİTİKASI’ NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

WEB SİTESİ’NDE SUNULAN HİZMETLERDEN YARARLANANLAR BÜTÜN BU ŞARTLARI OKUMUŞ VE KABUL ETMİŞ SAYILIRLAR. BÜKÜCÜ TEKSTİL, GİZLİLİK POLİTİKASI HÜKÜMLERİNİ ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR. GÜNCEL GİZLİLİK POLİTİKASI, EKLENDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN YÜRÜRLÜK KAZANIR.